درباره ما

اعضای هیات مدیره انجمن علوم پرتونگاری ایران

۱- اقای مرتضی افراه

سمت:رئیس هیات مدیره