درباره ما

اعضای هیات مدیره انجمن علوم پرتونگاری ایران

۱- مرتضی افراه

سمت رئیس هیات مدیره

۲-عطا الله رمضانی

سمت: نائب رئیس

۳-لیلی پیرمحمدی

سمت: مسول امور مالی

۴-رضا قاسم زاده

سمت: دبیر انجمن و مسول امور رفاهی

۵-دکتر محمد اکبرنژاد

سمت:مسول اموزش

۶-یعقوب خالقی فر

سمت:امور حقوقی

۷-رضا جعفری

سمت:مسول انجمن های استانی