عضویت دانشجویان

عضویت انجمن علوم پرتونگاری (دانشجویان)

ثبت نام دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته ،رایگان و در صورت تمایل 15هزار تومان به شماره کارت انحجمن می توانند واریز کنند. 6104337770088381
  • انواع فایل های مجاز : png, jpg, pdf.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, png.
    فرمت فایلjpg یا png باشد
  • انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf.
  • انواع فایل های مجاز : png, pdf, jpg.
  • لطفا ایمیل صحیح وارد نماید.جهت ارسال پیام لازم می باشد